بازدید دانش آموزان و دبیران آموزش و پرورش از فنی و حرفه ای مسجدسلیمان
 

رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای مسجدسلیمان گفت: دانش آموزان و دبیران آموزش وپرورش شهرستان شادگان با حضور در مرکز از کارگاه های مهارت آموزی بازدید کردند. جهانگیر یوسفی افزود: در این بازدید دانش آموزان ودبیران مقاطع مختلف مدارس با امکانات تجهیزات و برنامه های آموزشی و نحوه اجرای دوره آشنا شدند. یوسفی اظهار کرد: این بازدید که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت بشرح مختصری از چگونگی برگزاری دوره های مهارتی، پروژه محوری آموزش و اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در اختیار آنان قرار گرفت. وی گفت: مدیران ودبیران از بکارگیری تجهیزات استاندارد در برگزاری دوره های مهارتی ابراز خرسندی نموده و این آموزش ها درتکمیل دروس نظری مهم ارزیابی کردند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۴۲۲۹۵ بازدید