اجرای بیش از8میلیون نفرساعت آموزش مهارتی درخوزستان
 

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: درسال 1397بیش از8 میلیون نفرساعت آموزش مهارتی درمراکزثابت بخش دولتی اجرا شد. عبدالنبی سواعدی اظهار کرد: در55 مرکز ثابت بخش دولتی 8میلیون و 468هزارو355 نفرساعت ازجوانان استان آموزش مهارتی را درحرفه مختلف فراگرفتند. سواعدی افزود: این میزان برای تعداد56هزار و187نفر از جوانان جویای کار استان خوزستان با رویکرد خدمات ، صنعت ، کشاورزی وفرهنگ وهنر ارایه شد. سواعدی عنوان کرد: آموزش مهارتی بخش دولتی در مراکز ثابت دولتی، معتادان بهبود یافته ، حاشیه شهرها، کارگاههای مهارت آموزی درمحیط واقعی ، مرکز تخصصی مهارتهای پیشرفته ، افرادتحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی ،سیار شهری، زندان، پادگان، مناطق روستایی، جوار کارخانجات، عشایر، جوار دانشگاه و مراکز SCD ، صنعت ساختمان و سایر تفاهمنامه های منعقده اجراشد. وی خاطرنشان کرد: دومرکزعلمی کاربردی فنی وحرفه ای درشهرستان های اهوازودزفول باتعداد750دانشجو در10رشته کاردانی مشغول به تربیت نیروی تکنیسن وکاردان می باشند. سواعدی گفت:آموزش های مهارتی توسط کادر مجرب آموزشی و با تجهیزات نوین و در قالب استانداردهای بین المللی اجرا تا بسترلازم رابرای رسیدن به اهداف سازمان وایجادزمینه اشتغال پایدارفراهم شود.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۰ ۹۱۴ بازدید