آموزش حدود10میلیون نفرساعت درآموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای خوزستان
 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از ارائه آموزش مهارت 9 میلیون 769 هزار و 5 نفر- ساعت درسال 1397در بخش آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای استان خبر داد . عبدالنبی سواعدی با اعلام این مطلب اظهارکرد: این آموزش ها در بخش های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی در 33رشته آموزشی از قبیل اتومکانیک، الکترونیک، امور اداری، بهداشت و ایمنی، صنایع چاپ، صنایع دستی، صنایع غذایی، عمرانی، مخابرات، هنرهای تجسمی و... در قالب 288حرفه مهارتی به متقاضیان ارائه شده است سواعدی عنوان کرد:در تعداد23مرکزثابت دولتی 596 آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای با مجوز رسمی از اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در استان فعالیت آموزشی دارند. وی بیان کرد:درسال گذشته تعداد 1257 مورد نظارت و بازدید از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای این استان انجام شده است. سواعدی خاطرنشان کرد :درسال گذشته برای ارتقای مهارت مدیران ومربیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به میزان60 هزار و 322 نفر ساعت آموزش ارایه شد که ازاین میزان آموزش 19157 نفرساعت برای مدیران و 41165 نفرساعت آموزش روش های نوین تدریس وتخصصی ویژه مربیان بخش خصوصی اجرا شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۱ ۸۸۹ بازدید