اجرای بالغ بر700هزارنفرساعت آموزش مهارتی درپادگان های خوزستان
 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: در سال گذشته 769 هزار و 835 نفرساعت آموزش فنی و حرفه ای در پادگانهای استان اجرا شد. عبدالنبی سواعدی با اعلام این مطلب اظهار داشت: آموزش در پادگانها شامل مجموعه آموزش های مهارتی می باشد که به افراد در حین انجام خدمت سربازی ارائه می شود تا بتوانند شرایط احراز اولیه اشتغال را پس از دوران خدمت کسب نمایند. سواعدی بیان داشت: این آموزشها در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی به سربازان ارائه می شود که پس از پایان دوره و انجام آزمون گواهینامه مهارت به آنها اعطا می شود. وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های اصلی مسئولان فقدان مهارت در جوانان و به تبع آن معزل بیکاری آنان پس از خدمت سربازی می باشد. سواعدی عنوان کرد: طرح آموزش سربازان در پادگانها با توجه به وجود امکانات در پادگانها، نظم و انضباط در انجام طرح، ارائه گواهینامه به سربازان و اشتیاق جوانان طرح موفقی بوده است. وی با اشاره به اینکه طرح آموزش در پادگانها باعث تقویت حسن نظم پذیری، خودکفایی و استقلال سربازان می شود؛خاطر نشان کرد: ارائه این آموزشها در پادگانها نقشه راه مناسبی جهت اشتغال فرد پس از خدمت مقدس سربازی است.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۴۶۵۵ بازدید