ارائه افزون بر0 40هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی در زندان های خوزستان
 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از ارائه افزون400 هزار نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در زندان ها در سطح استان خبر داد. عبدالنبی سواعدی گفت: در راستای استفاده بهینه از اوقات و فراگیری مهارت مطلوب توسط افراد دربند زندان آموزش های مهارتی به متقاضیان ارائه شد و این آموزش ها علاوه بر نقش سازنده و تقویت روحیه خودباوری موجب تضمین اشتغال و تأمین معاش بعد ار رهایی از بند و بازگشت موثر آنان به جامعه می شود. سواعدی اظهار کرد:در جهت توانمند سازی و با هدف بازگشت سالم مددجویان به جامعه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در سال گذشته بیش از 398 هزار و 435 نفر- ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در کارگاه های مهارت آموزی مستقر در زندان های سطح استان ارائه شده است و تعداد 3540 نفر از مددجویان در این دوره های آموزشی شرکت کرده اند. وی عنوان کرد:برگزاری دوره های آموزش مهارتی مطابق بازار و کسب و کار در زندان ها علاوه بر ایجاد فرصت شغلی در بازسازی شخصیت روحی و روانی زندانیان تاثیر گذار است. سواعدی خاطرنشان کرد:برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در رشته های جدید که زمینه افزایش تولید و اشتغال در داخل زندان ها را دارند در اولویت قرار دارند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۵۲۵۷ بازدید