آموزش بیش از115هزارنفرساعت مهارت های پیشرفته در اهواز
 

رئیس مرکز تربیت مربی و مهارت های پیشرفته خوارزمی اهواز ازاجرای116هزارو750نفرساعت آموزش رایگان مهارتهای پیشرفته در سال1397 خبرداد. همایون طرفی بااعلام این خبر اظهارکرد: آموزش های مهارتی پیشرفته در زمینه نرم افزارهای تخصصی، علوم نوین، فناوری نانو، بیوتکنولوژی و صنایع برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: دریافت کنندگان این آموزش ها عمدتا دانشجویان و یا فارغ التحصیلان، مدیران و متخصصان واحدهای اقتصادی و صنعتی هستند. طرفی هدف از این آموزش ها را تامین نیروی کار متخصص و ارتقاء مهارت افرادشاغل در حوزه های علمی، فناوری، صنایع پیشرفته، مدیریتی و کارآفرینی عنوان کرد. وی اضافه کرد: کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی نیز به عنوان یکی از روش های مترقی مهارت آموزی در دستورکار قراردارد. طرفی تصریح کرد: به کسانی که با موفقیت آزمون پس از دوره را پشت سر می گذارند گواهینامه مهارتی مطابق با استانداردهای بین المللی اعطاء می شود. گفتنی است مرکز تربیت مربی و مهارت های پیشرفته خوارزمی اهوازدرمنطقه کیانپارس خیابان9شرقی واقع شده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۶۸۳۹ بازدید