افتتاح ونامگذاری بوستان مهارت در شهرستان بهبهان
 

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان گفت: با هدف ترویج آموزش فنی وحرفه ای ،ارتقای فرهنگ مهارت و توسعه نهضت مهارت  آموزی و طبق مصوبه شورای نامگذاری شهرستان بهبهان،   بوستانی در ورودی شهر و مرکز فنی و حرفه ای به نام بوستان مهارت نامگذاری و افتتاح شد.  فرشین پودنچی اظهارکرد: نامگذاری بوستان مهارت  سبب ترغیب و تشویق کارجویان برای فراگیری مهارت های مورد نیاز بازارکار شده و زمینه تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش های مختلف اعم صنعت، کشاورزی و یا خدمات را فراهم می کند. پودنچی عنوان کرد:توجه جايگاه آموزش هاي مهارتي به عنوان يكي از اولويت هاي كليدي در تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين براي فراهم كردن شرايط ورود به بازار كارو به منظور ترويج فرهنگ مهارت آموزي که یکی ازکاربردی ترین راههای اشتغال جوانان می باشد . وی بر ضرورت آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازارکار تاکید وتصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای انجام فعالیت هایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. وی موضوع بیکاری را یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه امروزی عنوان کرد و افزود :فقدان مهارت مورد نیاز بازار کار از سوی افرادجویای کار ازدلایلی بیکاری درکشوراست و سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های مهارتی می تواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۶۵۵۵ بازدید