راه‌اندازی کارگاه تولید ماسک در بهبهان
 

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهبهان با بیان اینکه یک کارگاه تولید ماسک با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه علمیه، ناحیه مقاومت بسیج و دانشکده علوم پزشکی بهبهان راه‌اندازی شده است، گفت: تاکنون ۸ هزار ماسک در این کارگاه تولید شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ؛ فرشین پودنچی اظهار کرد: کارگاه تولید ماسک با هدف تامین ماسک مورد نیاز با همکاری ناحیه بسیج مقاومت، دانشکده علوم پزشکی بهبهان و حوزه علمیه راه‌اندازی شد. در این کارگاه روزانه حدود ۷۰۰ تا یک‌هزار ماسک تولید می‌شود. وی افزود: در این راستا، مرکز فنی و حرفه‌ای بهبهان، تجهیزات، کارآموز ماهر و مربی برای راه‌اندازی این کارگاه فراهم کرد، همچنین ناحیه مقاومت بسیج، مواد اولیه تولید ماسک را تهیه کرد، حوزه علمیه مکان آن را در اختیار قرار داد و دانشکده علوم پزشکی نیز در مرحله پایانی، ماسک‌ها را ضدعفونی می‌کند. رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهبهان با بیان اینکه این کارگاه فعالیت خود را از یک هفته آغاز کرده است، ادامه داد: تا زمانی که امکان تردد در شهر وجود دارد، در این کارگاه ماسک تولید خواهد شد و در صورتی که امکان تردد برای شهروندان وجود نداشته باشد، فعالیت این کارگاه متوقف خواهد شد. پودنچی در پایان با بیان اینکه تاکنون ۸ هزار ماسک تولید شده است، گفت: در این کارگاه حدود ۵۰ نفر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، ماسک تولید می‌کنند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۷۶۳۷ بازدید