مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان آموزشهای محصول محور باید در آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای نهادینه ‌شود.
 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: با اجرای آیین نامه کارآفرینی مهارت بنیان آموزشهای محصول محور در آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای نهادینه ‌شود.  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ؛عبدالنبی سواعدی در اولین جلسه وبینار هم‌اندیشی بررسی استفاده از ظرفیت کمیته‌های تخصصی آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای استان عنوان کرد:برای اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه مهارت باید متناسب با تکنولوژی روز و تغییرات علمی و مهارتی حرکت کرد. سواعدی بیان کرد: کمیته های تخصصی برای فعال کردن دپارتمانهای تخصصی ساحل و دریا ؛ آب ،خاک و کشاورزی برای پوشش دادن مهارت آموزی این حوزه ها در جنوب غرب کشور با بهره‌مندی از ظرفیت بخش دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای تشکیل شود. سواعدی افزود: بخش دولتی به عنوان تسهیل کننده بخش خصوصی نقش دیپلماسی ارتباطی و پشتیبان  برای پیشبرد برنامه‌های علمیاتی ایفا می کند. وی ادامه داد: برای حمایت و توسعه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای تمام ظرفیت های بخش دولتی مطابق با ماده ۶۱ در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. وی تصریح کرد: مدل آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر شهریه کاربرد ندارد روش فعالیت و انتقال مهارت باید بر اساس شیوه های نوین تغییر پیدا کند. سواعدی با اشاره به اینکه با روش‌های آموزشی جدید  مهارتی می توان زمینه اشتغال پایدار را در جامعه توسعه داد؛ تاکیدکرد: موسسات کارآموزی آزاد به عنوان یک شتاب دهنده فعالیت و با برگزاری استارتاپ و آموزشهای محصول محور فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند .  وی اضافه کرد: تولید محتوای آموزشی برای ارتقاء دانش فنی و مهارتی مربیان و به‌روزرسانی آن مطابق با تکنولوژی روز دنیاتوسط مدیران آموزشگاههای آزاد پیش بینی شود. سواعدی گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا و ماندگاری آن در جامعه نیاز هست روشهای انتقال مهارت تغییرپیدا کند.  وی ادامه داد:آموزشگاههای آزاد می‌توانند آموزشهای ویژه برگزار و به کارآموزان براساس ارزیابی طی دوره  گواهی آموزشی اعطا نمایند. سواعدی عنوان کرد:برای خروج از مشکلات اقتصادی آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای در آینده رویداد "ایده شو" برای اقتصادی کردن فعالیت های مهارتی در بخش خصوصی برگزار خواهدشد. وی با تاکید بر کار تشکلی برای پیشبرد اهداف تصریح کرد: تشکل به عنوان یک قدرت و حمایت کننده تسهیل بسیاری از امور خواهد شد و همه باید برای انجام کارهای ارزنده هم افزایی ، تعامل و همکاری نمایند. سواعدی خواستار برگزاری جلسات هم‌اندیشی به صورت مستمر ، بر اساس برنامه زمان بندی و هدفمندشد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۹/۴/۴ ۵۱۴ بازدید