بازدید نماینده مجلس وعضوکمیسیون آموزش از فنی وحرفه ای آبادان
 

سیدمحمدمولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته ملی مهارت با حضور در مرکز آموزش فنی وحرفه ای آبادان از کارگاههای مهارت آموزی بازدید کرد. له گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان ؛  عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی از نزدیک با ظرفیت وپتانسیل، روند اجرای مهارت ، امکانات و تجهیزات کارگاههای آموزشی آشناشد.  مولوی در جریان بازدید ضمن تبریک هفته ملی مهارت، کارآفرینی وآموزش فنی وحرفه ای گفت:آماده ایم که طرحی همچون طرح طبقه بندی معلمان را برای مراکز آموزش فنی و حرفه ای پیگیری نماییم که نیاز به اهتمام از سوی ذینفعان برای پیگیری لایحه و ارائه آن به مجلس است.  رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آبادان در این بازدید گزارش مبسوطی رویکردهای جدید آموزشی،  ازرونداجرای آموزش در بخش دولتی وخصوصی ، سیاستها واستراتژی آموزش فنی وحرفه ای ،  توسعه  مهارت آموزی با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های سازمان آموزش فنی وحرفه ای , افزایش همکاریهای آموزشی  ارایه کرد.   عبدالله نژاد رئیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای  آبادان گفت : مراکز آموزش فنی و حرفه ای  از ظرفیت های خوبی برای آموزش  جوانان جویای کار برخوردار است اما در بخشهایی نیاز به بروزرسانی تجهیزات و افزایش اعتبارات مواد مصرفی کارگاهی هستیم که امید است با پیگیری نماینده محترم که خود از خانواده آموزشی است و به خوبی با مشکلات بخش آموزش واقف است، آموزشها هم سو با نیاز بازار کار منطقه و در راستای اشتغال جوانان در دستور کار همه دستگاههای ذی ربط قرار بگیرد

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۵/۷ ۱۸۴۷۱ بازدید