برای هشتمین سال متولی ؛ کسب رتبه عالی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان درتوسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز
 

بر اساس رای هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در اجرای برنامه ها و فعالیت های نماز در سال 99 حائز رتبه عالی و در شاخص استقرار نظام جامعه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از محور ارتقای سلامت اداری، مسوولیت‌پذیری و پاسخ گویی نمره کامل را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ؛ این اداره کل در اجرای برنامه‌های ابلاغی ترویج و توسعه فرهنگ نماز توسط ستاد اقامه نماز استان با کسب امتیازات کامل در شاخص های عملکردی سال 99 موفق به کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر در بین ادارات اجرایی استان خوزستان شد. عبدالنبی سواعدی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ضمن قدردانی از اعضای شورای فرهنگی و وکارشناسان این حوزه که برای کسب رتبه تلاش کرده اند، عنوان کرد: از همه همکارانی که در زمینه گسترش و توسعه فرهنگ اقامه نماز مشغول فعالیت هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ضمن حفظ رتبه کسب شده تلاش شود تا برای سالجاری رتبه بالاتری هدفگذاری نمایند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۵/۹ ۲۴۱۴۸ بازدید