مجوز افتتاح 14 مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار و بین کارگاهی درخوزستان صادر شد  
 

به مناسبت هفته ملی مهارت ، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای مجوز افتتاح 14 مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار و بین کارگاهی در استان خوزستان صادر شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان؛ با هدف مشارکت واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در فعالیتهای آموزشی و به منظور توانمندسازی نیروهای شاغل در این واحدها، به مناسبت فرا رسیدن ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای، مجوز افتتاح همزمان ۹ مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار و بین کارگاهی در واحدهای صنعتی درشرکت توزیع برق اهواز، شرکت نگین فام خوزستان، شرکت صنعت شهید رجایی ، شرکت آسیا دشت جنوب ،شرکت کشت وصنعت میرزا کوچک خان ، شرک کشاورزی جلگه دز، شرکت کشت وصنعت امام خمینی (ره)، شرکت شیرپگاه خوزستان، شرکت مدافعان صنعت فرش، شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی، اتاق بازرگانی صنایع ،معادن وکشاورزی صادر شد. عبدالنبی سواعدی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در مراسم افتتاح اولین مرکز جوار کارگاهی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن وکشاورزی شهرستان اهواز ، ضمن تبریک هفته ملی مهارت و ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزشهای کارآفرینی گفت:تربیت نیروی ماهرمتناسب بانیاز بازار کار وصنعت یکی از ارکان توسعه اقتصادی هرجامعه است. سواعدی با اشاره به رسالت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در توانمندسازی اقشار مختلف جامعه از جمله شاغلان صنایع و صنوف، ایجاد مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی در کنار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و توجه بیشتر به امر آموزش های مهارتی را باعث ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی دانست. سواعدی تصریح کرد:راه اندازی اینگونه مراکزحاصل هم افزایی بین بخشی می توانند موجب ارتقا و یا ایجاد مهارت و افزایش بهره وری افراد شده و یکی از زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.. وی خواستارتشکیل کمیته مشترک برای تدوین استانداردهای جدید وتمرکزبر استاندارد سازی وارایه آموزش برعلوم زیست پایه که می تواند در دیپلماسیمهارت وتجارت بین الملل ازآن بهره مندشد. سواعدی خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای رسالت خطیر خود و در جهت نیل به آموزش نیروی انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی بر اساس ماده 110 قانون کار که کلیه واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی را دعوت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی جهت آموزش کارکنان خود و تربیت نیروهای بومی استان جهت استفاده از فرصت شغلی صنایع نموده و در تلاش است تا همواره در جهت کسب دانش و اشاعه مهارت گام بردارد. گفتنی است مراکز آموزش جوار کارگاهی وبین گارگاهی، مراکزی هستند که به‌ منظور گسترش آموزش‌های فنّی‎و‎حرفه‌ای، ارتقای مهارت شاغلین و تأمین نیروی کار ماهر مورد‌ نیاز صنایع، تأسیس و راه‌اندازی می‎شوند و آموزش در آنها با نظارت و هدایت سازمان آموزش فنّی‎ و‎حرفه‌ای کشور است.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۵/۹ ۱۰۱۸ بازدید