اجرای اعتبار سنجی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بهبهان
 

رییس مرکزآموزش فنی وحرفه ای بهبهان از رتبه بندی و اعتبار سنجی اموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بهبهان خبرداد. فرشین پودنچی با اعلام این خبر افزود: تا پایان دی ماه تعداد ۱۰ اموزشگاه اعتبار سنجی شده تا علاوه بر ارتقا رتبه از مزایای افزایش دوره و حرفه و شرکت در طرح ایران مهارت بهرمند شوند پودنچی اظهارکرد: اعتبار سنجی را می توان فرآیند کنترل و تضمین کیفیت در نظام آموزشی دانست که از طریق استانداردها و شاخص ها به ارزشیابی عملکرد موسسات آموزشی می پردازد و از این مسیر موجبات ارتقاء کیفیت را فراهم می کند. وی عنوان کرد: الگوی اعتبارسنجی از جمله الگوهایی است که در آن از رویکردهای کمی استفاده می شود و به منظور به دست آوردن تصویر کمی از عوامل مورد ارزشیابی جهت رتبه بندی به کار می رود. پودنچی با اشاره به حداقل کنترل کیفیت و تضمین کیفیت به عنوان دو کارکرد اصلی اعتبارسنجی خاطرنشان کرد: در واقع به وسیله اعتبارسنجی به این سوال پاسخ داده می شود که آیا یک برنامه یا نظام مورد ارزشیابی، استانداردهای تعیین شده به وسیله موسسات حرفه ای و آموزش عالی را برآورده می کند. وی افزود: ارزشیابی درونی و بیرونی و در نهایت سنجش اعتبار موسسه یا برنامه تحت ارزشیابی از مراحل اصلی انجام اعتبار سنجی محسوب می شود که برای رتبه سنجی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. پودنچی گفت :اعتبارسنجی آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای را با دو شیوه ارزیابی درونی و بیرونی شامل مراحل تعیین استاندارد، گزارش خودارزیابی و تشکیل هیات همگنان مرکز معین عنوان کرد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۱۲۲۵ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری شرکت سامسونگ برگزار می کند: چهارمین المپیاد تکنسین‎های برتر ایران

دکتر پاک سرشت در دیدار با نماینده های مربیان منطقه 4 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: در اجرای برنامه های تحولی سازمان از راهکارهای پیشنهادی مربیان استفاده می کنیم

برگزاری همایش عفاف وحجاب درفنی وحرفه ای اهواز

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: راه اندازی مراکز ارتقاء شایستگی در دانشگاه ها فرصتی برای اشتغال دانشجویان است

دفاتر تسهیل گری نقش بسزایی درتوسعه مهارت آموزی واثربخشی آموزش فنی وحرفه ای دارند/ اشتغال بدون کسب مهارت فنی وحرفه ای امکان پذیرنیست

برگزاری آزمون سنجش مهارت با حضور حدود3هزار سرباز وظیفه درخوزستان

اجرای افزون بر500هزارنفرساعت آموزش مهارتی درپادگان های خوزستان

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان عنوان کرد: لزوم فراگیر کردن آموزش‌های مهارتی برای کاهش آمار بیکاری

برگزاری کارگاه پیشگیری از مواد مخدردر شوش

مدیر آموزش و پرورش عشایر خوزستان: تنها از طریق مهارت آموزی می توان به شغل های پایدار در آینده دست پیدا کرد

برگزاری کارگاه مدیریت استرس در اهواز

آموزش بیش300هزارنفرساعت مهارت فنی وحرفه ای درندامتگاههای خوزستان

اجرای250هزارنفرساعت آموزش در روستاهای بهبهان

دیدارمردمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان درمساجد اهواز

افتتا ح و نامگذاری پارک مهارت در شهرستان شوش