مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: تدوین برنامه های آموزش مهارتی سال1398 با رویکرد توسعه اشتغال
 

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان بر تدوین برنامه های آموزش مهارتی سال1398 با رویکرد توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکیدکرد. عبدالنبی سواعدی درآخرین جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان اظهارکرد: اشتغالی که توسط مهارت آموختگان فنی وحرفه ای ایجاد می شود کم هزینه،پایدار، مولد است وبارمالی بر دوش دولت نمی گذارد بلکه از ظرفیت های موجود جامعه بصورت بهینه استفاده شده است. سواعدی تصریح کرد: مراکزآموزش فنی وحرفه ای درجهت توسعه مهارت آموزی منجربه اشتغال درکنار برنامه های ازپیش تعیین شده چند برنامه نوآورانه، خلاقانه وخارج از برنامه مصوب واعلامی تدوین ،برنامه ریزی واجرا نمایند. وی عنوان کرد: انسان غنی از آموزش های جدید نیست وباتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی لازم است همیشه در حال آموزش وتوسعه خود باشد درواقع درعصرحاضر انسانهای با سواد کسانی هستندکه توان خودآموزی داشته باشند وکسی که درعصرحاضر نتواند خودآموزی کند بی سواد تلقی می شود. سواعدی بیان کرد: مدیریت یک مجموعه آموزشی نیازبه خود آموزی مستمر دارد واهمیت دارد روسای مراکز ودیگر کارشناسان برنامه ویژه ای برای خود آموزی داشته باشند. سواعدی با اشاره به اینکه فعالیتهای اجرایی سال97 ارزنده ودرنوع خود شایسته تقدیر است گفت:رسالت آموزش فنی وحرفه ای باوجود تنگناهای مالی وبرخی سختی ها وکاستی ها درسال جاری درحدتوان بخوبی اجراشد. وی افزود:دراین سال چند برنامه خاص وفوق العاده که خارج از سیستم آموزشی برای تغییر رویکرد مهارت آموزی اجراشد سواعدی ادامه داد:تغییر در روش ها وایجاد یک تفکر جدید درحوزه انتقال مهارت، ایجاد فرصت های جدید برای پشتیبانی از آموزش مهارتی ازطریق جذب بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی ازسوی صنایع وسوق دادن این منابع به سمت توسعه مهارت آموزی، شناسه کارمنابع انسانی یکی دیگراز برنامه خارج ازبرنامه سازمانی بود که هدف از ورود فنی وحرفه ای درشورای سیاستگذاری اجرای آیین نامه نظام صلاحیت حرفه ای است که این می تواند از طرحهای موفق کشوری تبدیل شود. سواعدی خاطرنشان کرد:برگزاری دومین سمینار مسئولیت اجتماعی، محرومیت زدایی وتوسعه منابع انسانی تحت عنوان که دراین سمینار مقررشد کمیته راهبری مسئولیت اجتماعی درشهرستانها تشکیل شود که انتظار می رودروسای مراکز برای رسیدن به هدف با فرمانداری ها هماهنگ وپیگیری لازم را داشته باشند. سواعدی بیان کرد: جذب منابع مالی جدید بیش از گذشته احساس می شود ونیاز است با تعامل، هم افزایی سایر دستگاهها برای توسعه مهارت کمک کرد. وی تاکید کرد: تغییراتی دردستوالعملها، رویکردها وبرنامه های سازمان اتفاق افتاده که ضرورت دارد از سوی روسای مراکزآموزشی رصد، احصاء ومورد مطالعه قرار گیرندوضرورت دارد متصدیان این حوزه شیوه نامه جدید را مطالعه وآموزش های لازم رابرای ارایه خدمات بهتر فراگیرند. سواعدی درپایان ابراز امیدواری کرد درسال جدید با عزمی راسخ وتوان مضاف تلاش شود تا خدمات صادقانه ودرخورشایسته به مردم ارایه شود. گفتنی درپایان آخرین جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان از روسای مراکزآموزشی وهمسرانشان با اهداء لوح وهدایا تقدیر شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۰۷۷ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

امام جمعه شهرستان لالی: گامهای اساسی تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار با آموزش مهارتی

معرفی توانمندی وکارآفرینان مهارتی فنی وحرفه ای درسیمای مرکز خوزستان

مصاحبه اختصاصی رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خرمشهربا واحدخبر

راه اندازی میز خدمت مهارت درمصلی نمازجمعه شهرستان لالی

تربیت نیروی انسانی ماهر مطابق بانیاز بازارکار ازبرنامه آموزش مهارتی است

تبيين برنامه ها و رويكردهاي مهارت آموزی آبادان درصداوسیما

کسب رتبه برتر روابط عمومی فنی وحرفه ای دربین دستگاههای اجرایی خوزستان

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از مرکزشهید هاشمی شهرستان باوی

انعقاد تفاهمنامه همکاری فنی وحرفه ای و اداره زندانهای استان خوزستان

آموزش هاي مهارتي نقش بسزايي در اصلاح و تربيت زندانيان دارد

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعلام كرد: توزیع کارت ورود به جلسه سومین مرحله آزمون های سنجش مهارت از 22 تیرماه

اعلام برنامه های جشنواره ملی مهارت در استان خوزستان

افتتاح مرکز ارتقای شایستگی مهارت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تفاهم نامه همکاری بین فنی وحرفه ای خوزستان ودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شد

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به زنان روستایی مهارت آموخته باغملک