معاون سیاسی واجتماعی استانداری خوزستان: اثر بخش ترین راه توانمندسازی مناطق حاشیه نشین توسعه مهارت آموزی است
 

معاون سیاسی واجتماعی استانداری خوزستان گفت: توسعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم بیکاری راکاهش و موجب توسعه عدالت آموزی می شود. علی حسین حسین زاده در دیدار مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان اظهارکرد: به منظور توانمندی سازی نیروی کار باید به نقاط محروم توجه ویژه شود و با آموزش فنی و حرفه ای می توان در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در نقاط حاشیه گام برداشت . وی با اشاره به اینکه شهرستان اهواز دومین کلانشهر از لحاظ جمعیت است عنوان کرد: دولت تدبیر وامید توجه ویژه ای به مناطق حاشیه ومحروم دارد ودرحوزه اجتماعی اعتبارات بسیار خوبی درسال 96 و97 تخصصین داده تا بتوان به مردم ساکن در این اماکن خدمات ویژه ارایه کرد . حسین زاده بیان کرد:دولت به بحث آموزش در این مناطق اهمیت خاص قائل است بویژه آموزش مهارتی که مسئولیت فنی و حرفه ای را در انجام این رسالت سنگین کرده است. وی تصریح کرد: دولت با کمک به آموزش فنی و حرفه ای بدنبال اثر بخشی بیشتر مهارت آموزی در این مناطق است. حسین زاده اظهارکرد: اثر بخش ترین راه توانمندسازی مناطق حاشیه نشین توسعه مهارت آموزی در این مناطق است. حسین زاده ابراز کرد: قدم های موثر و کارهای اساسی توسط فنی و حرفه ای در حوزه مناطق محروم صورت پذیرفته که شاهد توسعه مهارت آموزی منجربه اشتغال ورونق زندگی مردم هستیم. عبدالنبی سواعدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در این دیدار نیز با ارایه گزارشی از نتایج اجرای طرح های توانمندسازی آموزش مهارتی درمناطق حاشیه ومناطق محروم عنوان کرد: درسال گذشته درحوزه اجتماعی اعتبارات بسیار خوبی تخصیص داده وبیش از 1300نفر از مردم ساکن در این اماکن ازخدمات ویژه آموزش فنی وحرفه ای بهره مند شدند. سواعدی بیان کرد: در مناطق حاشیه اهواز آموزش هایی متناسب با نیاز بازار کار به جوانان ارایه شد که منجر به ایجاداشتغال پایدار شد. وی خواستار تخصیص اعتبارجدید در حوزه اجتماعی برای اجرای آموزش تعداد کثیری از متقاضیان مهارت آموزی دراین مناطق شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۶۱۷ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

بازدید از روند خدمت رسانی به زایرین اربعین حسینی

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان : منطقه آزاد اروند نیاز به را ه اندازی مرکز تربیت نیروی انسانی در حوزه ساحل و دریا دارد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهیا کردن زمینه کارآفرینی دانشجویان با آموزش مهارت های تخصصی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : بزرگترین چالش در کشور عدم انطباق آموزش دانشگاهی با بازارکاراست

صدور 205 مجوز طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بیش از2هزارنفر از روستاییان وعشایرآموزش مهارتی رافرا گرفتند

اجرای افزون بر24هزار نفر آموزش مهارتی درخوزستان

رییس مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه اخبار مناطق ازاد: نقش بی بدیل مهارت آموزی دراشتغال زایی ورونق تولید در منطقه آزاد اروند

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهارت آموزی فرصتی مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار

آمادگی دانش آموزان برای کارآفرینی با تقویت مهارت های  فنی وحرفه ای

ارائه آموزش‌های مهارتی به دریابانان شهرستان آبادان

مهارت آموزی  اساس کاهش جرم وبزهکاری  است

اجرای بیش از3 هزار دوره آموزشی در آموزشگاه های آزاد خوزستان

آغازفعالیت موکب ها ی فنی وحرفه ای خوزستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : تقویت منزلت اجتماعی زندانیان باکسب مهارت فنی وحرفه ای