بررسی راهکار توانمندسازی مهارتی مددجویان کمیته امداد در مسجدسلیمان
 

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مسجدسلیمان گفت : درجلسه مشترک با رئیس کمیته امداد و انجمن صنفی آموزشگاهی آزاد فنی وحرفه ای راهکار توانمندسازی مهارتی مددجویان کمیته امداد در مسجدسلیمان بررسی شد. جهانگیر یوسفی افزود : با توجه به پتانسیل و ظرفیت های خوبی که در بین دو دستگاه وجود دارد برای توانمند سازی مهارتی مددجویان کمیته امداد در رشته مختلف فنی وحرفه ای از قبیل خیاطی، ارایش و پیرایش ،فناوری اطلاعات وسایر رشته ها نیازمند هم افزایی و پوشش متقابل بین دستگاهی است. یوسفی اظهارکرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد، اقشارآسیب پذیر و دیگر مردم ساکن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته همانند دیگر اقشار جامعه از آموزش مهارتی برخوردار می شوند. یوسفی تصریح کرد : آموزش های فنی و حرفه ای و با هدفمند کردن و سفارش محور کردن آموزش ها می توان برای اشتغال پایدار گام مثبت برداشت. وی خاطرنشان کرد : این جلسه که بر تقویت و حمایت از اموزشگاههای آزاد فنی وحزفه ای با انعقاد قرارداد برای سال جاری و توجه به اموزش های اشتغال محور و پایدار تاکید شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۷۴۲۶ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

بازدید از روند خدمت رسانی به زایرین اربعین حسینی

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان : منطقه آزاد اروند نیاز به را ه اندازی مرکز تربیت نیروی انسانی در حوزه ساحل و دریا دارد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهیا کردن زمینه کارآفرینی دانشجویان با آموزش مهارت های تخصصی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : بزرگترین چالش در کشور عدم انطباق آموزش دانشگاهی با بازارکاراست

صدور 205 مجوز طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بیش از2هزارنفر از روستاییان وعشایرآموزش مهارتی رافرا گرفتند

اجرای افزون بر24هزار نفر آموزش مهارتی درخوزستان

رییس مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه اخبار مناطق ازاد: نقش بی بدیل مهارت آموزی دراشتغال زایی ورونق تولید در منطقه آزاد اروند

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهارت آموزی فرصتی مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار

آمادگی دانش آموزان برای کارآفرینی با تقویت مهارت های  فنی وحرفه ای

ارائه آموزش‌های مهارتی به دریابانان شهرستان آبادان

مهارت آموزی  اساس کاهش جرم وبزهکاری  است

اجرای بیش از3 هزار دوره آموزشی در آموزشگاه های آزاد خوزستان

آغازفعالیت موکب ها ی فنی وحرفه ای خوزستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : تقویت منزلت اجتماعی زندانیان باکسب مهارت فنی وحرفه ای