مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهارت آموزی فرصتی مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار
 

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت : رسالت آموزش فنی وحرفه ای تربیت نیروی انسانی ماهر برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال کارجویان است. عبدالنبی سواعدی در نشست باعبدالزهرا سنواتی رییس شورای شهر کلانشهر اهواز اظهارکرد: آموزش وارتقای توانمندی مهارتی جوانان امکان دسترسی به فرصت های شغلی مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار است. سواعدی با اشاره به اینکه آموزش مهارتی فنی وحرفه ای محصول محور وبراساس استاندارد شغل ارایه می شود عنوان کرد: بیش از ۸۰درصداز مهارت آموختگان جذب بازارکار شده و یا بعنوان کارآفرین زمینه اشتغال خود را فراهم کردند. وی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری مهارتی دربخش خصوصی و راه اندازی آموزشگاه آزادفنی وحرفه ای حداقل چهار نفر شاغل می شوند عنوان کرد:درصورت حمایت از این بخش علاوه بر حفظ اشتغال موجود باجذب سرمایه گذاران جدید سبب توسعه اشتغال خواهدشد. سواعدی تاکیدکرد: اگر فرهنگ سرا ها و سرای محله شهرستان اهواز در اختیار آموزش فنی وحرفه ای قرارگیرند می توان خدمات مهارتی در مناطق حاشیه توسعه داد. وی با اذعان به اینکه فرهنگ سراها وسرای محلات اهوار ظرفیت خوبی برای تحقق این موضوع دارند گفت: فرهنگ سازی در حوزه اشتغال نقش موثری ایفا کند و یقینا با تعاملات دو مجموعه تخصصی و تاثیرگذار فنی و حرفه ای و شورای شهر چنین اقداماتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید رییس شورای شهر اهواز در این نشست گفت:آموزش فنی وحرفه ای نفش ارزنده ای در توسعه کارآفرینی و اشتغال دارد و برای خروج از معضل بیکاری جوانان باید از آن حمایت جدی کرد. عبدالزهرا سنواتی بر آموزش مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تاکید و خواستار اجرای آموزش های متناسب با نیاز بازار کار برای جوانان ساکن در این مناطق شد. وی بیان کرد:شورای شهر وشهرداری اهواز برای توانمندسازی جوانان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته آمادگی دارد همکاری لازم داشته باشد. سنواتی با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای سهم بسزایی در توسعه اشتغال جوانان فاقد مهارت دارد، عنوان کرد: بحث اشتغال یکی از موثرترین راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی است. سنواتی گفت: در بحث سرای محلات می توان از آموزشهای فنی و حرفه ای به جهت مهارت آموزی بهره مند شدو زمینه اشتغال پایدار فراهم کرد. وی در پایان برای رسیدگی به مواردی همچون معافیت ازپرداخت مالیات ،عوارض ،عدم تغییرکاربری ساختمان آموزشگاههای آزاد و دراختیار قراردادن فرهنگ سراها و سرای محلات برای توسعه مراکز مهارت آموزی قول همکاری دادند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۹ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

بازدید از روند خدمت رسانی به زایرین اربعین حسینی

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان : منطقه آزاد اروند نیاز به را ه اندازی مرکز تربیت نیروی انسانی در حوزه ساحل و دریا دارد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهیا کردن زمینه کارآفرینی دانشجویان با آموزش مهارت های تخصصی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : بزرگترین چالش در کشور عدم انطباق آموزش دانشگاهی با بازارکاراست

صدور 205 مجوز طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بیش از2هزارنفر از روستاییان وعشایرآموزش مهارتی رافرا گرفتند

اجرای افزون بر24هزار نفر آموزش مهارتی درخوزستان

رییس مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه اخبار مناطق ازاد: نقش بی بدیل مهارت آموزی دراشتغال زایی ورونق تولید در منطقه آزاد اروند

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهارت آموزی فرصتی مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار

آمادگی دانش آموزان برای کارآفرینی با تقویت مهارت های  فنی وحرفه ای

ارائه آموزش‌های مهارتی به دریابانان شهرستان آبادان

مهارت آموزی  اساس کاهش جرم وبزهکاری  است

اجرای بیش از3 هزار دوره آموزشی در آموزشگاه های آزاد خوزستان

آغازفعالیت موکب ها ی فنی وحرفه ای خوزستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : تقویت منزلت اجتماعی زندانیان باکسب مهارت فنی وحرفه ای