اجرای افزون بر24هزار نفر آموزش مهارتی درخوزستان
 

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: درشش ماهه اول سالجاری برای بیش از24هزار نفر در بخش دولتی آموزش های فنی و حرفه ای اجرا شد. عبدالنبی سواعدی افزود: در38 مرکز سطح استان 24هزارو 505 نفر از جوانان فاقد مهارت جویای کار استان معادل 3میلیون و341هزارو650نفرساعت آموزش مهارتی درحرفه مختلف بصورت رایگان فرا گرفتند. سواعدی بیان کرد:از این میزان آموزش مهارتی در بخش دولتی تعداد 12 هزار و 502نفر، معادل 1 میلیون و 882 هزار و 285 نفر ساعت مربوط به مراکزثابت با بیش از300کارگاه می باشد. سواعدی ادامه داد: یک هزارو272 نفر در بخش صنایع ، صنوف ومهارت آموزی در محیط واقعی معادل159هزارو248نفرساعت نیز مهارت افزایی شد. سواعدی خاطرنشان کرد: دیگر آموزش های ارایه شده بخش دولتی شامل مراکز ، سیار شهری، زندان، پادگان، مناطق روستایی، جوار کارخانجات، عشایر، جوار دانشگاه و مهارتهای پیشرفته و سایر تفاهمنامه های منعقده می باشد. سواعدی عنوان کرد: این آموزش ها در بخش آموزش در مراکز ثابت که عموما آموزش های پایه‌ای و تخصصی را شامل می‌شود ارایه داده می شود. وی گفت: آموزش های مهارتی توسط کادر مجرب آموزشی و با تجهیزات نوین و در قالب استانداردهای بین المللی اجرا تا بسترلازم را برای رسیدن به اهداف سازمان و ایجاد زمینه اشتغال فراهم شود.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳۴ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

بازدید از روند خدمت رسانی به زایرین اربعین حسینی

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان : منطقه آزاد اروند نیاز به را ه اندازی مرکز تربیت نیروی انسانی در حوزه ساحل و دریا دارد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهیا کردن زمینه کارآفرینی دانشجویان با آموزش مهارت های تخصصی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : بزرگترین چالش در کشور عدم انطباق آموزش دانشگاهی با بازارکاراست

صدور 205 مجوز طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بیش از2هزارنفر از روستاییان وعشایرآموزش مهارتی رافرا گرفتند

اجرای افزون بر24هزار نفر آموزش مهارتی درخوزستان

رییس مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه اخبار مناطق ازاد: نقش بی بدیل مهارت آموزی دراشتغال زایی ورونق تولید در منطقه آزاد اروند

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: مهارت آموزی فرصتی مناسب برای رسیدن به اشتغال پایدار

آمادگی دانش آموزان برای کارآفرینی با تقویت مهارت های  فنی وحرفه ای

ارائه آموزش‌های مهارتی به دریابانان شهرستان آبادان

مهارت آموزی  اساس کاهش جرم وبزهکاری  است

اجرای بیش از3 هزار دوره آموزشی در آموزشگاه های آزاد خوزستان

آغازفعالیت موکب ها ی فنی وحرفه ای خوزستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان : تقویت منزلت اجتماعی زندانیان باکسب مهارت فنی وحرفه ای