ملاقات عمومی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان برگزار شد
 

تعدادی مردم و کارکنان در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان به بیان مسائل دیدگاهها، مشکلات و خواسته های خود پرداختند. رحمن قلاوند در این دیدارها برای رسیدگی به مشکلات و درخواست های ملاقات کنندگان دستورهای لازم را به معاونین و واحدها دادند. برگزاری دیدارهای مردمی یکی از برنامه های کاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان برای بیان خواسته های ملاقات کنندگان است. ملاقات عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در هفته دو روز انجام می شود که روز دوشنبه برای عموم مردم و روز چهارشنبه برای کارکنان در نظر گرفته شده است گفتنی است از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 600 مورد ملاقات مردمی و بیش از 200 مورد دیدار با کارکنان انجام شده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۳/۹/۱۱ ۴۴۸۹۹ بازدید