برگزاری اردوی زیارتی ،سیاحتی بازنشستگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان
 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: به منظور حفظ منزلت و کرامت بازنشستگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اردوی سیاحتی و زیارتی برگزار شد عبدالنبی سواعدی بیان کرد: در نظام کارمندی 30 خدمت به سه بخش تقسیم می شود کارآموزی، کارشناسی و مشاوره که متاسفانه در سیستم کارمندی رعایت نمی شود. سواعدی از نقش اثرگذار همکاران بازنشسته در ارتقاء سطح خدمات تجلیل و تربیت کارشناسان فعلی فنی و حرفه ای ، از ثمرات و برکات این بزرگواران عنوان کرد. وی بااشاره به اینکه بازنشستگی پایان خدمت انسان نیست در واقع مرحله تکامل تجارب انسان است خواستار تعامل بیشتر بازنشستگان با کارکنان وکارشناسان در راستای تحقق اهداف آموزشی شد و از انها خواست که تجارب خود را در اختیار مجموعه فنی و حرفه ای قرار دهند. سواعدی در ادامه گفت: بازنشستگان مجموعه‌ای از تجربیات ارزنده هستند واین تجربیات و دستاوردها همواره قابل توجه بوده و بطور شایسته می بایست مورد بهره برداری قرار گیرد . گفنتنی است دراین اردوی یک روزبازنشستگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ازمناطق تاریخی چغازنبیل،زیارتگاه محمدبن جعفرطیاربازدید ودر پایان این مراسم با اهداء هدیه از بازنشسگان تقدیر بعمل آمد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۵/۱/۲۹ ۳۱۱۸۸ بازدید