همزمان درهفته ملی مهارت ؛راه اندازی دو آموزشگاه آزادفنی وحرفه ای در شهرستان خرمشهر
 

به یمن تقارن دهه ولایت و هفته ملی مهارت و کار آفرینی،دو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای توسط معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان و با حضور معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه و جانشین سپاه خرمشهر افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی مرکز ؛خدیجه مطوری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خرمشهردرحاشیه مراسم  افتتاحیه گفت: بزودی آموزش های مهارتی به بخش خصوصی واگذار می شود و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به صورت ناظر و حامی بخش خصوصی خواهد بود. خدیجه مطوری اظهار داشت: باید نگاه عمیق تر و جامع تری به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای داشت و در شرایط کنونی با توجه به وجود ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده سرمایه گذاری در این زمینه کمک  بسیار بزرگی است. وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در کنار آموزش ،باید برای ترویج فرهنگ کار آفرینی، کسب و کار مهارتی و بروز نمودن استانداردهای مهارتی تلاشی مضاعف داشته باشند. این مقام مسئول تاکید داشت: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای باید علاوه بر آموزش مهارتی، به تربیت افراد برای مسابقات ملی مهارت توجه داشته باشند و در این زمینه از تجربیات دیگر همکاران در بخش غیر دولتی نهایت بهره را بکار بگیریم.  شایان ذکر است که دو آموزشگاه آزاد در رسته های آرایش و پیرایش زنانه با توجه به رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به بخش خصوصی ،همزمان با هفته مهارت و دهه ولایت در شهرستان خرمشهر افتتاح گردید

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۵/۷ ۲۴۸۳۶ بازدید