بازدیدمقامات، مدیران دستگاههای اجرایی و نظامی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آغاجاری
 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آغاجاری؛امام جمعه ،فرماندار ،فرمانده  سپاه وجمعی از مسئولین  شهرستان آغاجاری به مناسبت هفته ملی مهارت وکارآفرینی وآموزش فنی حرفه ای  با حضوردر مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان  با کارکنان و مدبیان دیدار واز نزدیک از کارگاههای آموزشی مرکز کردند. این بازدید که  بمناسبت هفته ملی مهارت صورت گرفت ، بازدیدکنندگان از نزدیک با فعالیت ها و برنامه های آموزشی مرکز آشنا شدند. در این بازدید کارشناسان و مربیان توضیحات لازم را به بازدیدکنندگان ارائه و به سوالات آنان پاسخ دادند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۵/۱۰ ۵۱۹۸۷ بازدید