در راستای توانمندسازی مهارتی زندانیان؛ تفاهمنامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و اداره زندان های استان خوزستان منعقد شد
 

در راستای توانمندسازی مهارتی زندانیان در زمینه های مختلف فنی و مهارتی تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی حرفه ای و اداره زندان های استان خوزستان منعقد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان خوزستان؛ عبدالنبی سواعدی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان ، درآیین انعقاد این تفاهمنامه گفت: ارایه آموزش های مهارتی در زندان ها با توجه به نقش سازنده‏اي كه در روحيه خودباوري و تامين معاش آينده مددجويان ايفا خواهد کرد. سواعدی؛ ارایه آموزش فني وحرفه اي به مددجويان در كارگاه هاي آموزشي مستقر در زندان¬ها برای تاثير مثبت روحي، رواني و تربيتي در زندانيان در دوران محكوميت به حبس، توانمند سازي زندانيان جهت اشتغال مفيد و مولد پس از آزادي، توانمند سازي جهت تامين معاش و بازدارنگي از ارتكاب مجدد جرم و بازگشت به محيط زندان را از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد. وی بیان کرد:معرفي يك نفر از كارشناسان زير مجموعه اداره كل به اداره كل زندان هاي استان به عنوان کارشناس آموزش زندان ها جهت پيگيري امور، تامين مربي واجد شرايط جهت تدريس در كارگاه هاي آموزشي مستقر در ندامتگاه در صورت امکان و انتقال موقت تجهیزات مازاد و بلااستفاده موجود در مراکز برای آموزش در زندان ها از تعهدات این اداره کل است. وی در ادامه، اعلام‏ تاريخ برگزاري ‏آزمون‏ پايان‏دوره ‏به‏ زندان‏ و اعزام‏ آزمونگر و اخذ آزمون ‏ازمددجويان مطابق با تاريخ اعلام شده،صدور گواهينامه مهارت پس از برگزاري آزمون پايان دوره براي مددجوياني كه علاوه بر ثبت اطلاعات در پورتال جامع آموزشی سازمان فنی و حرفه ای حدنصاب نمره قبولی را كسب نموده اند همچنین ارائه مشاوره كارشناسي به مسئولين زندان ها در خصوص بهسازي فضاهاي آموزشي فعلي و ايجاد فضاهاي آموزشي جديد مطابق استاندارد، اجرای آموزش برای معتادین بهبود یافته در محل زندان ها و ندامتگاه ها وبیمه مسولیت بدنی کارآموزان در برابر حوادث حین آموزش را نیز از دیگر تعهدات این اداره کل اعلام کرد. سواعدی افزود: تعهدات اداره كل زندان هاي استان خوزستان نیز شامل تامين فضاي مناسب آموزشي و رفع نواقص و بهسازي فضاي آموزشي مطابق نظارت كارشناسي اداره كل آموزش فني و حرفه‏اي و تامين ملزومات ايمني و بهداشتي و سرمايش و گرمايش ،در اختيار گذاشتن ملزومات اداري مورد نياز و همچنين تجهيزاتي كه قابليت بهره برداري در اجراي آموزش هاي فني وحرفه اي را دارند ،پرداخت هزینه های مربوط به مشاوره و هدایت شغلی، ثبت نام الکترونیکی و شرکت در آزمون و صدور گواهینامه مطابق تعرفه های مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تجهیز کارگاه های آموزشی زندان ها مطابق با استانداردهای مهارت آموزشی حرفه های مورد نظر است. سواعدی خاطرنشان کرد: در پی این توافقنامه، 358 هزار نفر ساعت برای 2381نفرآموزش درندامتگاهها و173هزارنفرساعت برای116 درمحیط واقعی کاربا میانگین150ساعت برای آموزش برای زندانیان استان اجرامی شود.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۶/۲۰ ۵۷۴ بازدید