برگزاری نشست تخصصی توسعه منابع انسانی و ارتقای مهارت شاغلین صنایع بهبهان
 

اولین نشست تخصصی توسعه منابع انسانی و ارتقای مهارت شاغلین  با حضور روسای ادارات آموزش صنایع  بزرگ شهرستان و مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان  برگزارشد. به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهبهان  این نشست که با رویکرد تقویت ارتباط با صنعت صورت گرفت  مقرر شد که صنایع پالایشگاه خلیج فارس و کارخانه سیمان  نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی وشرکت بهره و برداری مارون اداره صمت و شهرکهای  صنعتی و ناحیه مقاومت بسیج شرکت داشتند تعامل آموزشی بین دستگاه تقویت شود و از ظرفیت آموزشی و دوره‌های برگزار در هر صنعت صنایع بتوانند  از آموزش های یکدیگر استفاده نمایند همچنین مقرر شد نسبت به تاسیس مرکز جوار با مدیران شرکت گفتمان و مزایای تخفیفات مالیاتی حاصل از تاسیس مرکز جوار توضیح داده شود معرفی اساتید به مرکز فنی و حرفه ای و برنامه ریزی دوره‌های آموزشی  و صدور گواهی نامه استاندارد از دیگر موارد مورد بحث بود که با موافقت اعضا مصوب گردید گفتنی استدبرگزاری تور مهارتی برای آشنایی بیشتر در برنامه های آموزشی و نشست ماهی یکبار از دیگر توافقات این جلسه به شمار می رود.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۶/۲۱ ۱۴۴۸۲ بازدید