تجلیل معاون آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه کشور از معاون اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان
 

علیرضا حاتم زاده معاون آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه کشور از  منصور زنگنه منش معاون آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان بخاطرمشارکت  ارزنده ونقش موثر وسازنده در کمیته انتخاب مربیان وروسای نمونه بخش دولتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورتجلیل کرد. حاتم زاده در متن لوح آورده است:به مصداق آیه لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق لازم دانستم تا از مشارکت ارزنده شما در کمیته انتخاب مربیان وروسای نمونه بخش دولتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور،که نقش موثر وسازنده ای در جهت تحقق اهداف سازمان در راستای حمایت از توانمندسازی وشایسته سالاری مربیان وروسای مراکز داشته است ،تقدیر وتشکر نموده ، امیداست در پرتوی عنایت حق تعالی وتوجهات حضرت ولی عصر درپیشبرد اهداف آموزشی وارتقای جایکاه ونقش آموزش های فنی وحرفه ای در راستای دولت خدمتگذارونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش ازپیش مفید وموثرواقع شوید.توفیقات روز افزون جنابعالی  را از خداوندمتعال مسئلت دارم. گفتنی است شهرام شیخ زاده رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع) اهواز بعنوان رییس مرکز نمونه کشوری  مقام اول روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور را درسال۱۳۹۹ کسب کرد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۶/۲۲ ۱۳۸۳۶ بازدید