ارایه تسهیلات اشتغالزایی بنیادبرکت به مهارت آموختگان فنی وحرفه در آبادان
 

رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آبادان گفت: با هدف پیشرفت مناطق محروم و روستایی با ایجاد اشتغال، برنامه توسعه اشتغالزایی با همکاری بنیاد برکت و مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان با اعطای تسهیلات به مهارت آموختگان فنی وحرفه ای پروژه  کارآفرینی واشتغال مهارت محور اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای  آبادان ؛ در نشستی که با حضور مهدی عبدالله نژاد رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای  آبادان وخانم ها کشاورز و گلاف مجری طرح اشتغالزایی بنیاد برکت شهرستان برگزار شد دو طرف بر توسعه همکاری در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار جوانان در مناطق روستایی هدف تاکید کردند. عبدالله نژادرییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبادان در این نشست گفت ؛تقویت روستاها به عنوان مولدهای اقتصادی می تواند منجر به محرومیت زدایی ، رشد اشتغال و کاهش فقر شود. وی افزود: ارائه تسهیلات کم بهره و حمایت از مهارت آموزان میتواند کمک شایانی در ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و موتور محرک کسب و کارهای جدیدی در سطح منطقه باشد. وی عنوان کرد :در این نشست   در زمینه های شناسایی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق هدف، تعیین نوع کسب و کارها ، آموزش فنی ومهارتی متقاضیان اشتغال، ارزیابی مهارت های فنی ، طراحی دوره های آموزشی، تدوین برنامه اجرایی برگزاری دوره ها، ارزیابی و مستندسازی فرآیند برگزاری دوره های مهارتی گفت وگو و تبادل نظرشد. عبدالله نژاد گفت :ارائه لیست حرف دارای اولویت در طرح های اشتغال زا بنیاد برکت از سوی تسهیلگران، برگزاری جلسه مشترک با جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص مهارت آموزی در طرح های اشتغال زا  بخش کشاورزی بصورت کاربردی و مطابق با استانداردهای فنی و حرفه ای ،ارائه آموزشهای عمومی کارآفرینی بازاریابی و گسترش مهارت آموزی روستاییان در حرف دارای اولویت تسهیلات کم بهره بنیاد برکت مصوب شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۰/۶/۲۲ ۱۳۴۶۴ بازدید