برگزاری دومین نشست کارشناسی  بررسی سند برنامه آموزشی _اجرایی سال۱۴۰۱ اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان
 

دومین نشست کارشناسی  بررسی سندبرنامه آموزشی_ اجرایی سال ۱۴۰۱ اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان به ریاست جلیل بیت مشعلی مدیرکل وبا حضور معاونین، روسای ادارات وکارشناسان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در سالن مهارت برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ سند برنامه آموزشی_ اجرایی سال ۱۴۰۱  به استناد اسنادبالادستی ازجمله سندچشم اندازایران۱۴۰۴، سیاستهای کلی اشتغال، سیاستهای کلی نظام اداری، قانون کار، سیاستهای اقتصادابلاغی ریاست جمهوری ، طرح اشتغال فراگیر بارویکردجامعه پذیری مهارتها، انطباق آموزشها با نیاز بازارکار، دسترسی آسان ذینفعان به آموزش مهارتی ، قابلیت اشتغال زایی آموزشها براساس ۳راهبرد، ۹ سیاست و۲۲ راهکار توسط ستاد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تهیه وتدوین  وبه ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای ابلاغ شده است. در این نشست بیت مشعلی خواستار تسریع در جمع بندی کلی سندبرنامه وارسال به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور شد. وی بر پیگیری ودر خواست افزایش بودجه برای تحقق اهداف سندبراساس نیاز موادمصرفی، تجهیزات و پشتیبانی خدماتی مراکز تاکیدکرد. بیت مشعلی گفت: ضرورت داردپیگیری جدی  اعتبارات سفر رییس جمهور به استان برای تخصیص اعتبار فنی وحرفه ای شود. وی بر اصلاح فرایندها وساختار تاکیدکرد وتصریح کرد شفاف سازی اساس کار برای اصلاح فرایندها است. بیت مشعلی خاطرنشان کرد: مشکلات بسیار زیادهستندونیازمند تعامل ، هم افزایی بین بخشی و برنامه ریزی برای حل معضلات وکاهش آنها است. در ادامه معاونین، روسای ادارات و کارشناسان به بیان نقطه نظرات ، ارایه راهکار وپیشنهادات برای عملیاتی شدن تعهدات سالجاری پرداختند. گفتنی است تعهد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان  در ۱۴۰۱  به میزان  ۱۸ میلیون و ۶۶۷هزار و۳۴۰ نفرساعت است که ۱۰ میلیون و۵۳۸ هزار و۳۷۹ نفر ساعت آن در بخش خصوصی آموزشگاههای آزاد و۸میلیون و۱۲۸هزار و۹۶۱ نفرساعت در بخش دولتی ومراکز ثابت می باشد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۱/۲/۳۱ ۱۳۸۴ بازدید