برگزاری جلسه کمیته اموربانوان و خانواده شورای هماهنگی مدیران وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان
 

دومین جلسه کمیته زنان و خانواده ذیل شورای هماهنگی مدیران وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان امروز یکشنبه ۲۰ آذر ماه در محل سالن جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛در این نشست پیش نویس شناسنامه بانوان شاغل و جامعه هدف ارائه و مورد تصویب قرار گرفت . بنا به این گزارش پیشنهادات اعضای کمیته در خصوص برگزاری دوره های آموزشی حوزه سلامت زنان و خانواده،طرح غربالگری بیماری های شایع زنان ویژه شاغل مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ، طرح کاهش و یا شناور شدن ساعات کاری بانوان شاغل این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است اعضای این کمیته صبح امروز و پیش از نشست اعضای کمیته به منظور آشنایی با رشته مهارت های فنی و حرفه ای استان از کارگاههای آموزشی و نمایشگاه دست اوردهای کارآموزان کارآفرین مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران کوثراهوازبازدید کردند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۱/۹/۲۰ ۱۳۶۳۰ بازدید