برگزارجلسه هماهنگی قرار گاه مهارت آموزی شهرستان بهبهان
 

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و حرفه ای بهبهان جلسه هماهنگی قرارگاه مهارت آموزی شهرستان بهبهان با حضور مسئولین آموزش ارتش ،ناحیه مقاومت بسبج، تیپ تکاور امام حسن(ع) ، نیروی انتظامی شهرستان بهبهان برگزارشد. تشکیل یک کارگروه شهرستانی در برنامه کاری قرار گرفت که مقرر شد مهارت آموزی ،نیازسنجی ،توسعه اموزش های مهارتی و دانش بنیان و استفاده از تسهیلات بانکی در پایان کار تا حصول نتیجه در دستور این کارگروه آموزشی قرار گیرد فرشین پودنچی رییس مرکزآموزش فنی وحرفه ای بهبهان با تاکید بر هم افزایی وتعامل بین بخشی جهت استفاده استفاده از توان و ظرفیت های یگانها ی نظامی وانتظامی برای توسعه مهارت و ارتقای کیفیت آموزش بویژه مربیان پایور آمادگی مرکزآموزش فنی و حرفه ای در حمایت همه جانبه برای ارایه حرفه های آموزشی به سربازان وظیفه اعلام کرد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۱/۹/۲۲ ۹۵۱۷ بازدید