تعیین صلاحیت مهارتی حدود۶ هزارنفردرهشتمین آزمون فنی وحرفه ای خوزستان  
 

رییس اداره سنجش وتعیین صلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: همزمان با سراسرکشور حدود۶ هزارنفردرهشتمین مرحله آزمون هماهنگ سالجاری مهارت آموختگان فنی وحرفه ای تعیین صلاحیت شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ محمدعنایتی راد رییس اداره سنجش وتعیین صلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان با اعلام این مطلب اظهارکرد:در راستای اجرای ماده۹ و ۱۳ آئین نامه کارآموزی شورای عالی کار، هشتمین مرحله آزمون سراسری مهارت آموختگان سال ۱۴۰۱ با شرکت ۵ هزارو۶۸۴نفر اجراشد. عنایتی راد افزود:آزمون هماهنگ در دو بخش دولتی و آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای باحضور ۳۹۵۷ نفر از مهارت آموختگان برگزارشد. وی ادامه داد:همزمان با آزمون هماهنگ ، سومین مرحله آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهم نامه نیز با حضور ۱۷۲۷ نفر از شرکت کنندگان در سراسر استان خوزستان اجراشد عنایتی راد عنوان کرد: از مجموع کل شرکت کنندگان تعداد ۱۶۶۲زن و۴۰۳۳ مرد بودند که در۲۵۶حرفه مهارتی و۲۷حوزه آزمونی در سطح استان حضور داشتند. رییس اداره سنجش وتعیین صلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: متقاضیان پس ازکسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی ، براساس برنامه زمانبندي اعلام شده در آزمون عملی که در مراکز و کارگاه های سنجش برنامه ریزی و اجرا می گردد، شرکت وپس از قبولی نهایی گواهینامه دریافت خواهندکرد

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۱/۹/۲۶ ۲۸۳۰ بازدید