برگزاری نشست تخصصی توانمندسازی مهارتی نیروی موردنیازصنعت نفت  
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ نشست تخصصی طرح تربیت وتوانمندسازی مهارتی نیروی موردنیاز حوزه های فنی و تخصصی صنعت نفت با حضور شهرام ملایی هزاروندی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان با معاون توسعه منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در محل اداره برنامه ریزی و توسعه آموزش های فنی، تخصصی شرکت برگزارشد. بنابه این گزارش؛ ملایی هزاروندی با بیان اینکه ظرفیت های بسیارخوبی در فنی وحرفه ای وجود دارد خواستار توسعه همکاری ، گسترش تعاملات و هم افزایی بین بخشی برای استفاده بهینه از امکانات جهت توانمندسازی نیروی انسانی شد. وی آمادگی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان را در اجرای دورههای مهارتی صنعت نفت براساس مشاغل تخصصی موردنیازاعلام کرد. گفتنی است در این نشست تخصصی محمدعنایتی رادرییس اداره سنجش وتعیین صلاحیت حرفه ای، علی ویسی تبار رییس کارگروه آموزش، تولید وفروش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان و نجفی پور، معاون مدیر توسعه منابع انسانی و شمس الله جشنی مدیر آموزش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حضور داشتند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۱/۹/۲۶ ۳۴۱ بازدید